KENNISDELEN

Kennisdelen en werkleren.

Met Werkleren wordt bedoeld het (informeel) leren in het werk.

Kennisdelen spreekt voor zich.

De aanpak is nader uitgewerkt aan de hand van 7 uitgangspunten:

 1. Het leren is een middel om het functioneren als medewerker te verbeteren.
  Vooraf wordt bepaald wat de doelen zijn, waar de interventie toe moet leiden (sneller, slimmer of anders werken) en wat het zichtbare gedrag is.
 2. Leren door te doen.
  Niet ‘het erover hebben’ maar eerst handelen en experimenteren (fouten maken mag). Daarna volgt reflectie en theoretiseren.
 3. Het leren zoveel mogelijk in het werk organiseren
 4. De werkomgeving gebruiken voor het leren.
  Hierbij uitgaan van meerdere kleine en krachtiger interventies met de focus op effectiviteit in plaats van spektakel.
 5. Direct betrokkenen betrekken in voorbereiding en uitvoering.
  Hierbij is het goed denkbaar dat naast medewerkers b.v. ook klanten of leveranciers betrokken worden in voorbereiding en uitvoering.
 6. Een mix van formele en informele interventies.
  Need to know’ kennis en sommige competenties leer je nu eenmaal het snelste in een cursus.
 7. High Impact learning.
  Bij de opzet zullen we de stelregel van High Impact Learning hanteren waarbij 40% van de tijd, energie en budget besteed wordt aan het voortraject, 40% in het na traject en 20% van de tijd, energie en budget aan de cursus zelf.

Na enige ordening zal de nadruk vooral liggen op voordelen en toepassing hiervan.