COACHING

Werken aan professionaliteit

We leren veel van het verleden. Wat mij altijd blijft aanspreken, is het eeuwen oude ‘meester-gezel’ principe. Het is zo oud als de mensheid en komt in allerlei culturen en door alle tijden voor. De gezel gaat in de leer bij de meester met als doel uiteindelijk zelf een meester in het vak te worden. Dit is een hele gerichte vorm van leren. Het principe is oud, maar het is zeker niet ouderwets.

Van talent tot ervaring
Het binnen halen van talent in organisaties leidt immers onherroepelijk tot de vraag: hoe gaan we ons talent ontwikkelen? En hoe vormen we talent om in ervaring? Doordat ontwikkelingen elkaar tegenwoordig steeds sneller opvolgen, voldoet een opleiding alleen niet meer. Voortdurend moet de vraag worden gesteld of aanwezige kennis en kunde nog wel ‘up to date’ is. Daarbij is het belangrijk dat er goede begeleiding en training op de werkplek wordt geboden en dat het opdoen van brede ervaring wordt gestimuleerd.

Gelukkig is de realisatie hiervan op een vrij eenvoudige en praktische manier te realiseren. Koppel uw gezel aan een ervaren leermeester, waarna dit koppel een periode intensief met elkaar samenwerkt. Houd hiervoor een periode van zes maanden aan of zolang als beide medewerkers daar behoeften aan heeft. Het gaat hier dus niet om theorie, maar juist om praktijk en vaardigheden die in de praktijk worden ontwikkeld.

Strategische keuze
Een goede communicatie tussen de leermeester en de gezel is van groot belang. Ook moet er sprake zijn van een persoonlijke klik, waardoor er sprake is van acceptatie en begrip over en weer. Tot slot moet het inzetten van een meester-gezelrelatie het resultaat zijn van een strategische keuze. Gebruik maken van de mogelijkheden die het meester-gezel principe biedt is relatief eenvoudig, maar intensief. Eenvoudig omdat het leren niet in een training maar op de werkvloer plaatsvindt, intensief omdat het vraagt om een investering van zowel de meester als de gezel.